top of page
PRYWATNOŚĆ
OŚWIADCZENIE

Wstęp

Holland Groep Uitzendprofessionals przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi informacjami dotyczącymi prywatności od odwiedzających witrynę internetową, kandydatów, pracowników i osoby samozatrudnione. Dlatego opracowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Holland Groep Uitzendprofessionals traktuje i chroni powierzone jej dane osobowe z najwyższą starannością. Dzięki temu oświadczeniu o ochronie prywatności zapewniamy wgląd w to, w jaki sposób Holland Groep Uitzendprofessionals postępuje z Twoimi danymi osobowymi w odpowiednich sytuacjach zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 

Holland Groep Uitzendprofessionals BV

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich oddziałów Holland Groep Uitzendprofessionals. Odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych, a zatem również za ochronę Twojej prywatności. Przechowujemy tylko te dane, które są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i do oferowania naszych usług. Oczywiście dopiero po udzieleniu na to zgody. Możemy potrzebować innych firm do świadczenia naszych usług lub zorganizowania pożyczki. Również w tych przypadkach pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zawieramy umowy z tymi stronami dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi, aby zagwarantować Twoją prywatność.

 

Specyfikacja

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, witryna automatycznie zbiera informacje o (urządzeniach) naszych odwiedzających. Dotyczy to np. informacji z jakiego urządzenia odwiedzana jest strona, adresu IP Twojego urządzenia, adresu IP Twojego dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego, z którego korzystasz, daty i godziny wizyty, adresu internetowego strony z których połączyłeś się bezpośrednio, odwiedzane strony i informacje, które przeglądałeś w witrynie, gdzie się znajdujesz oraz materiały, które przesyłasz i pobierasz z witryny. Używamy tych informacji technicznych do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

 

Ciasteczka

Używamy plików cookie i statystyk internetowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Pozwala nam to lepiej dostosować naszą stronę internetową do preferencji użytkowania naszych gości. Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie te małe informacje są rozpoznawane, co ułatwia wizytę.

 

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane w następujących przypadkach:

 

• Jeśli udzieliłeś Holland Groep Uitzendprofessionals pozwolenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Obejmuje to na przykład dane, które wymieniamy w celu mediacji i/lub podania o pracę oraz informacje, które wprowadzasz na stronie Helloflex.

• Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

• Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

• Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów Twoich lub innych osób;

• Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub zadania w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

• Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do reprezentowania uzasadnionych interesów Holland Groep Uitzendprofessionals lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych, przeważają nad tymi interesami.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia oferowanych Ci usług HR, w tym zatrudnienia tymczasowego, mediacji, administrowania płacami, zarządzania personelem oraz rekrutacji i selekcji.

 

Holland Groep Uitzendprofessionals wykorzystuje Twoje dane do następujących celów:

 

• Łączenie podaży i popytu na rynku pracy.

• Rejestracja i przetwarzanie godzin przepracowanych w naszym systemie wynagrodzeń.

• Nawiązywanie i utrzymywanie z Państwem relacji pracowniczych lub personalnych/pośrednictwa oraz przeprowadzanie w tym celu odpowiedniej administracji.

• Możliwość zarejestrowania zlecenia z klientem w umowie z klientem oraz utrzymania i wypełnienia umowy z klientem.

• Przetwarzaj dane w imieniu naszych klientów w kontekście kontroli.

• Cele jakościowe, takie jak certyfikacja.

• Złóż wniosek o dotacje, rabaty na składki itp.

• Jeśli nawiązaliśmy z Państwem relację z pracownikiem lub personelem/pośrednikiem, w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami, w tym między innymi w zakresie identyfikacji, przepisów dotyczących zatrudnienia, przepisów podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie?

Holland Groep Uitzendprofessionals gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są ważne dla świadczenia usług oferowanych zgodnie z powyższym. Oznacza to, że przetwarzamy poniższe dane osobowe osób poszukujących pracy, kandydatów, pracowników (tymczasowych), freelancerów. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez Ciebie dane osobowe są poprawne i aktualne.

 

Czy jesteś osobą poszukującą pracy lub kandydatem:

• Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe

• Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć

•Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym (maksymalnie 24 miesiące)

•Dane o szkoleniach i edukacji i/lub testach, które przeszedłeś lub wykonałeś samodzielnie lub za naszym pośrednictwem

• Dostępność i dane o urlopie

• Inne informacje, które są (lub mogą być) ważne w kontekście oceny odpowiedniości kandydata, na przykład referencje i certyfikaty oraz informacje dotyczące doświadczenia zawodowego

• Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie lub

niezbędne do stosowania prawa.

Czy jesteś (tymczasowym) pracownikiem:

Jeśli pracujesz lub pracowałeś dla Holland Groep Uitzendprofessionals lub jej klientów, przetwarzamy następujące dane:

 

• Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub rachunku bankowego oraz inne dane kontaktowe

• Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć

• Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym

• Dane o szkoleniach i edukacji i/lub testach, które przeszedłeś lub wykonałeś samodzielnie lub za naszym pośrednictwem

• Dostępność i dane o urlopie

• Obywatelstwo, numer służbowy i dowód tożsamości (kopia dowodu tożsamości), wszelkie pozwolenie na pracę

• Dane w kontekście badania przesiewowego przed zatrudnieniem

• Dane dotyczące charakteru i treści poprzednich praktyk, a także ich zakończenia

• Inne informacje, które są (lub mogą być) ważne w kontekście oceny odpowiedniości kandydata, na przykład referencje i certyfikaty oraz informacje dotyczące doświadczenia zawodowego

• Inne dane związane z rejestracją personelu, wynagrodzeń i nieobecności

• Na zasadzie dobrowolności inne treści, za pomocą których się przedstawiasz (wideo, zdjęcie)

• Dalsze punkty uznane przez nadawcę za istotne

• Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie lub

jest niezbędne do stosowania prawa

 

Ujawnianie danych osobom trzecim.

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak klienci, UWV, służba BHP i inne organy wykonawcze. Udostępniamy Twoje dane:

 

• W zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności,

• W przypadkach, w których udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody;

• Jeśli zgodnie z prawem zostaniemy o to poproszeni w kontekście egzekwowania prawa, na przykład nakazem sądowym lub wyrokiem;

• W celu egzekwowania naszych praw wobec osób trzecich lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich;

• Zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i ochrony naszych usług.

 

Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub wykonania umowy zgodnie z celami określonymi w punkcie „Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?”. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Holandię. Podjęliśmy niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

Twoje prawa:

Cenimy sobie, że możesz z łatwością realizować swoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z przysługujących Ci praw i wymienionych poniżej, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

 

Wyświetl i/lub zmień dane

W dowolnym momencie możesz zapytać nas na adres e-mail info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com lub listownie, jakie dane (kategorie) przetwarzamy od Ciebie, w jakim celu to się dzieje, z jakiego źródła pochodzą i jakie są ustalone okresy przechowywania przez nas używany.

 

Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy podaliśmy nieprawidłowe dane osobowe o Tobie, poprawimy to.

 

Powiadomimy Cię, gdy zmienimy Twoje dane osobowe.

 

Kandydaci i pracownicy Holland Groep Uitzendprofessionals posiadają własne prywatne środowisko internetowe lub portal o nazwie Helloflex. Możliwe jest również samodzielne (częściowe) uzupełnienie, poprawienie lub usunięcie swoich danych.

 

Ograniczenie przetwarzania Twoich danych Jeżeli nie zgadzasz się z treścią Twoich danych, które posiadamy, możesz zażądać czasowego ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Będziemy wtedy czekać z dystrybucją Twoich danych, dopóki według Ciebie nie będą znów w porządku. Wniosek o ograniczenie przetwarzania można złożyć w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com lub listownie. Gdy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię.

 

Prawo do przenoszenia danych Możesz zażądać danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanej, powszechnej i czytelnej formie, za pośrednictwem adresu e-mail info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com. Masz całkowitą swobodę w przekazywaniu tych informacji stronom trzecim.

 

Prawo do bycia zapomnianym Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich swoich danych za pośrednictwem adresu e-mail info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com lub listownie.

 

W dowolnym momencie możesz również cofnąć każdą zgodę, którą udzieliłeś na przetwarzanie swoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na które wyraziłeś zgodę.

 

Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

 

Procedura, czas odpowiedzi i koszty Staramy się przetwarzać Państwa wnioski, o których mowa w niniejszym rozdziale, tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości przed spełnieniem Twoich próśb. Twoje żądania będą co do zasady rozpatrywane elektronicznie, chyba że nie będzie to możliwe lub zażądasz inaczej. Zasadniczo nie obciążamy Cię żadnymi kosztami obsługi wyżej wymienionych wniosków, chyba że Twoje żądania są nadmierne, ewidentnie bezpodstawne lub jeśli poprosisz o dodatkowe kopie z prawem dostępu.

 

Bezpieczeństwo

 

Holland Groep Uitzendprofessionals dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym użyciem. Robimy to w oparciu o środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne. Na przykład: dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Jeżeli i w zakresie, w jakim dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w ich imieniu, uzgodniliśmy z nimi, że oni również optymalnie chronią dane osobowe.

 

Okres przechowywania

 

Holland Groep Uitzendprofessionals nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celu przetwarzania i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

 

Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzenie) naruszenia danych

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony Twoich danych osobowych przez Holland Groep Uitzendprofessionals, możesz skontaktować się z nami pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com lub listownie na adres Wilhelminasingel 7, 6524 AH Nijmegen.

 

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych.

 

naruszenie danych

 

W przypadku (podejrzenia) naruszenia danych prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego na adres info@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com lub ict@deHolland Groep Uitzendprofessionals.com.

 

Poprawki

 

Holland Groep Uitzendprofessionals zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu stworzenia jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy między nami a osobą, której dane dotyczą.

 

Inna prowizja

 

Do postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich sporów z niego wynikających stosuje się prawo holenderskie.

bottom of page